[Drawing] Behind the Scene Drawing

วันนี้จะมาคุยสิ่งที่ได้เรียนรู้เรื่องการใช้สีให้ได้อ่านกันค่ะ

ตอนแรกที่จะระบายสีภาพนี้ ก็มีความรู้สึกกังวลเรื่องสีอยู่ไม่น้อยเลย เพราะว่างานของจันน่ะ มักจะระบายสีแบบเยอะแยะเต็มไปหมดอยู่เสมอ พักหลัง มักจะโดนติมาว่า ไม่ค่อยคุมโทนไปในทางเดียวกัน  ยิ่งคิด ก็ยิ่งรู้สึกกลัวที่จะลงสี เลยตัดสินใจถามพี่ที่ทำงานเก่าที่เรียนศิลปะมา
วันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการลงสีตามหลักทฤษฎีกันดีกว่าค่ะ

Continue reading “[Drawing] Behind the Scene Drawing”

[Drawing] Behind the Scene Drawing

วันนี้มีเรื่องเล่าเบื้องหลังรูปนี้มาฝากกันล่ะ~ รูปนี้เป็นรูปเก็บตกจากที่ไปรัสเซียมาค่ะ หลังจากเดินทางกลับมา 2 เดือน รูปนี้จึงเพิ่งเสร็จ (ยังช้าเหมือนเดิมล่ะน้า~) Continue reading “[Drawing] Behind the Scene Drawing”