[Portfolio] แบกผลงานไปสอบป.โทค่า

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม ที่ผ่านมาจันไปสอบสัมภาษณ์เข้าปริญญาโทมาค่ะ… ครั้งนี้ก็เตรียมพอร์ทไปด้วย แอบโชว์หน้าแนะนำตัวไว้ในเพจแล้ว คนไลค์เยอะมากเป็นประวัติการณ์ (จันตื่นเต้นมากเลยค่ะ สารภาพ 55) วันนี้ก็เลยเอาทั้งหมดมาให้ชมกัน Continue reading “[Portfolio] แบกผลงานไปสอบป.โทค่า”

[Portfolio] ตอนที่ 7 : แถมท้าย Portfolio ในชั้นเรียน

อาจารย์ท่านหนึ่งที่จันสนิท เขียนตำราเล่มหนึ่งชื่อว่า “การประเมินผล การเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส” ค่ะ จันเป็นคนออกแบบรูปเล่มหนังสือเล่มนี้ พอไปปรึกษาอาจารย์เรื่อง portfolio ที่จะเอามาเขียน (เพราะอาจารย์สอนวิชาเลขานุการด้วย) อาจารย์บอกว่าในหนังสือเล่มที่จันจัดเล่มก็มีเรื่องนี้ เมื่ออ่านดูถึงได้รู้ว่าในชั้นเรียนเองก็นำ portfolio มาใช้ในได้เช่นกัน จันเลยสรุปข้อมูลจากในหนังสือและใส่สิ่งที่จันคิดว่าถ้ามีก็น่่าจะดีนะ…ลงไปด้วยค่ะ Continue reading “[Portfolio] ตอนที่ 7 : แถมท้าย Portfolio ในชั้นเรียน”

[Portfolio] ตอนที่ 6 : portfolio เมื่อครั้งยังเด็ก

สาเหตุที่จันต้องทำ portfolio ของตัวเองครั้งแรกก็คือตอนที่สมัครเข้ามหาวิทยาลัยค่ะ จันสมัครสอบตรงของคณะนิเทศ จุฬาฯ สาขาวารสารสนเทศ portfolio เล่มนี้อาจขัดแย้งกับสิ่งที่จันแนะนำไปอยู่หลายอย่าง แต่อยากเอามาให้ทุกคนดูเพื่อเป็นแรงบันดาลใจค่ะ นี่คือ portfolio ของจันตอนที่อยู่ชั้น ม.6 ค่ะ และน้องๆ ทุกคนเองก็ทำแบบนี้ได้ค่ะ Continue reading “[Portfolio] ตอนที่ 6 : portfolio เมื่อครั้งยังเด็ก”

[Portfolio] ตอนที่ 5 : Portfolio แบบอื่นๆ

อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกๆ ว่า Portfolio นั้นจะเป็นสื่ออะไรก็ได้ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เป็นแฟ้มเล่มๆ เพียงอย่างเดียว ดังนั้นวันนี้จันจะพูดถึง Portfolio อื่นๆ ที่เราทำได้ค่ะ Continue reading “[Portfolio] ตอนที่ 5 : Portfolio แบบอื่นๆ”

[Portfolio] ตอนที่ 4 : เดาใจกรรมการ

ครั้งนี้จันจะมาพูดถึงการคัดเลือกผลงานจาก Portfolio เล่มใหญ่มาใส่เล่มเล็กกันบ้างค่ะ Portfolio เล่มเล็กก็คือ Portfolio จริงที่เราจะส่งให้แก่ที่ต่างๆ เพื่อให้ผู้รับพิจารณาตัวเรา ว่าเราเป็นคนที่เหมาะสมหรือไม่ สิ่งสำคัญคือเดาใจกรรมการว่าเขาต้องการคนแบบไหน ความสามารถแบบไหน และนำเสนอสิ่งนั้นใน Portfolio ของเรา ดังนั้นวันนี้เราจะมาลองเดาใจกรรมการด้วยกันค่ะ Continue reading “[Portfolio] ตอนที่ 4 : เดาใจกรรมการ”