Nuchun's Atelier

บล็อกรีวิวเครื่องเขียน l สีมาร์คเกอร์ l อุปกรณ์วาดรูป พร้อมวิธีทำงานประดิษฐ์สนุกๆ ที่ทำได้ที่บ้าน

[Portfolio] ตอนที่ 7 : แถมท้าย Portfolio ในชั้นเรียน

อาจารย์ท่านหนึ่งที่จันสนิท เขียนตำราเล่มหนึ่งชื่อว่า “การประเมินผล การเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส” ค่ะ จันเป็นคนออกแบบรูปเล่มหนังสือเล่มนี้ พอไปปรึกษาอาจารย์เรื่อง portfolio ที่จะเอามาเขียน (เพราะอาจารย์สอนวิชาเลขานุการด้วย) อาจารย์บอกว่าในหนังสือเล่มที่จันจัดเล่มก็มีเรื่องนี้ เมื่ออ่านดูถึงได้รู้ว่าในชั้นเรียนเองก็นำ portfolio มาใช้ในได้เช่นกัน จันเลยสรุปข้อมูลจากในหนังสือและใส่สิ่งที่จันคิดว่าถ้ามีก็น่่าจะดีนะ…ลงไปด้วยค่ะ

labelbox_20130925_215039

การใช้ portfolio ในชั้นเรียน ก็คือคุณครูแจกแฟ้มให้เด็กๆ คนละเล่มตั้งแต่ต้นเทอม แล้วให้นักเรียนเลือกการบ้านหรือชิ้นงานของตนเฉพาะวิชานั้นๆ เก็บไว้ในแฟ้มที่ครูแจก ระหว่างคุณครูกับนักเรียนอาจตกลงกันตั้งแต่ต้นว่าจะเก็บอะไร ผลงานลักษณะไหน จุดประสงค์อะไร แล้วเมื่อปลายเทอมก็ส่งครูเพื่อให้ประเมินนักเรียนว่านักเรียนพัฒนาขึ้นไปมากน้อยแค่ไหน ความสามารถถึงระดับที่คุณครูตั้งเป้้าหมายไว้หรือไม่ หรืออาจใช้ดูตัวตน วิธีการทำงาน ความสามารถของเด็กแต่ละคนเพื่อปรับแนวการสอนค่ะ

  • สำหรับคุณครูที่ต้องการดูพัฒนาการของเด็ก อาจให้เด็กเก็บการบ้านตั้งแต่ชิ้นแรกจนถึงชิ้นสุดท้ายตลอดเทอม เรียงตามลำดับเวลาที่ทำ เพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ช่วงเริ่มเรียน และอาจให้เด็กตั้งเป้าหมายและเขียนความรู้สึกเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของตัวเองใส่มาด้วย
  • ถ้าอยากเห็นวิธีการทำงานของเด็กอาจให้รวมกระดาษร่าง แรงบันดาลใจ ข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมเพื่อทำงานชิ้นหนึ่งใส่รวมไว้ด้วย หรือให้เด็กเขียนความรู้สึกและขั้นตอนในการทำงาน อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างทำงาน
  • ถ้าต้องการดูระดับความสามารถของนักเรียนเมื่อเรียนวิชานี้จบก็ให้เขาเลือกผลงานที่ดีที่สุดหรือผลงานช่วงปลายเทอมใส่ไว้ในแฟ้ม

คุณครูอาจแจกกระดาษแผ่นเล็กๆ ให้นักเรียนกรอกพร้อมกับการบ้าน เช่น ความรู้สึกเมื่อทำการบ้าน, comment การบ้านชิ้นนี้จากนักเรียน, คอมเม้นท์จากคุณครู และช่อง “บอกครู” เพื่อให้นักเรียนคุยกับครูได้ เช่น ตรงนี้หนูตามไม่ทัน การบ้านชิ้นนี้ยากมากเลย แล้วแนบใบนี้กลับมาพร้อมการบ้าน คุณครูจะได้รู้ความรู้สึกของนักเรียนตลอดช่วงเวลาที่เรียนและปรับวิธีการสอนให้เหมาะสมไปด้วยพร้อมๆ กันค่ะ ถ้าส่งงานพร้อมกระดาษนี้ทุกครั้ง คุณครูก็ไม่ต้องเก็บ portfolio มาตรวจทุกครั้งก็ได้ เพราะแค่ดูกระดาษที่ส่งมาพร้อมการบ้านก็จะรู้ทันทีว่าต้องปรับการสอนครั้งต่อไปอย่างไรบ้าง ควรหาอะไรเพิ่มเติมให้เด็กหรือเปล่า หรือจะปรับการสอนสำหรับเด็กคนไหนเป็นพิเศษไหม อะไรทำนองนี้

การใช้ portfolio ในชั่วโมงเรียนเป็นสิ่งที่น่าทำค่ะ เด็กๆ จะได้เห็นประเมินผลงานที่ตัวเองทำทีละชิ้นๆ ได้นึกถึงความเหนื่อยยาก เห็นคุณค่าของงานแต่ละชิ้นของตัวเอง และได้พิจารณาวิธีการทำงานของตัวเอง ส่วนคุณครูก็ได้ดูเช่นกันว่าเด็กได้เรียนรู้สิ่งที่ตัวเองสอนมากน้อยแค่ไหน การเรียนการสอนต้องพัฒนาตรงไหนเป็นพิเศษหรือลดชิ้นงานไหนบ้างไหม ยากง่ายไปหรือเปล่าสำหรับเด็ก คุณครูก็ได้เรียนรู้หลายๆ อย่างเช่นเดียวกัน

ดังนั้นถ้าครูอาจารย์คนไหนแอบมาเจอเรื่องนี้ ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะ ^^

ขอบคุณมากนะคะที่ติดตาม พบกันใหม่ซีรีส์หน้าค่า

*********************

ทั้งหมดเป็นการเขียนและวาดโดยจันเองใครจะก๊อปไปไว้ไหน
เครดิต www.nuchun.com ด้วยนะคะ
ขอบคุณค่า