บันทึกนักศึกษาป.โท CMMU รุ่น COVID-19

สวัสดีค่ะ วันนี้จันขออนุญาตนอกเรื่องจากเรื่องที่เขียนปกติ เป็นเรื่องจริงจังขึ้นมาบ้าง วันนี้จันอยากจะเขียนเกี่ยวกับการเป็นนักศึกษาปริญญาโทในยุค COVID-19 ที่ CMMU วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ มาเข้าเรื่องกันเลย !

Continue reading “บันทึกนักศึกษาป.โท CMMU รุ่น COVID-19”