4 Replies to “”

  1. เว็บน่ารัก อ่านง่าย สาระเต็มเปี่ยม 🙂

  2. โหลดเก็บไว้ใช้เองค่ะ แต่พอโหลดมาแล้วเป็น Zip file แล้ว Open ไม่ได้ค่ะ ให้ใส่รหัส ไม่มีรหัสค่ะ

  3. ไม่แน่ใจว่าเป็นไฟล์ไหนเพราะไม่ได้คอมเม้นท์ตรงเรื่องแต่ถ้าหมายถึงลายกระดาษ เข้าไปดูได้บนเว็บค่ะ ใต้รูปภาพมีพาสเวิร์ดบอก
    http://www.nuchun.com/%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%81-%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1.html/playground

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *