[accessories] ตอนที่ 6 ปีกหมวกกระดาษแข็ง

ปีกหมวกที่เราจะทำ จะต่างกับการทำหมวกจากผ้านิดหน่อยค่ะ เราเจาะรูเหมือนหมวกที่ใช้จริงๆ ได้ ไม่ต้องปิดทึบ Continue reading “[accessories] ตอนที่ 6 ปีกหมวกกระดาษแข็ง”

[accessories] ตอนที่ 4 แนะนำอุปกรณ์ทำหมวกทรงสูงจากกระดาษ

อีกวิธีหนึ่งที่จะทำหมวกทรงสูง คือใช้กระดาษทำค่ะ

“เครื่องประดับที่ทำจากกระดาษเนี่ยนะ หนูจันบ้าไปแล้ว !?” จันเชื่อว่าคงมีหลายๆ คนคิดแบบนี้นะ Continue reading “[accessories] ตอนที่ 4 แนะนำอุปกรณ์ทำหมวกทรงสูงจากกระดาษ”

[accesories] ตอนที่ 3 : ทำปีกหมวกและประกอบหมวก

วันนี้มาต่อกันเลยนะคะ เราจะมาทำปีกหมวกและประกอบหมวกกันนะคะ Continue reading “[accesories] ตอนที่ 3 : ทำปีกหมวกและประกอบหมวก”

[accesories] ตอนที่ 2 : ลงมือทำหมวกทรงสูง

วันนี้จะมาเริ่มลงมือทำหมวกจิ๋วกันแล้วนะคะ โดยเราจะเริ่มจากตัวหมวกที่สูงๆ กันก่อนเลย Continue reading “[accesories] ตอนที่ 2 : ลงมือทำหมวกทรงสูง”