Nuchun’s cartoon section : ตอนที่ 54

2 Replies to “Nuchun’s cartoon section : ตอนที่ 54”

  1. เหมือนกันเลยอ่า เราฝันถึงดอกชงโค ตื่นมาอ่านหนังสือพิมพ์เจอเรื่อง ลูกชงโค (คณะอักษรลงคอลัมน์เรื่องสร้างตึกใหม่) เลยได้รู้ว่าเฮ้ยนี่ดอกไม้ประจำคณะ แต่เราฝันก่อนประกาศผลนานเลยอ่ะ 55+

  2. ที่น่าแปลกใจกว่าคือวาวรู้ด้วยว่าเป็นต้นชงโค รู้สึกนึกไม่ออก จันคงรู้แค่ว่ามันเป็นดอกไม้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *