Experience เก็บมาเล่า : ตอนที่ 1 : จดกันเข้าไป

Reading Time: 2 minutes

พักนี้ชีวิตว่างๆ ที่ยังหางานที่รักที่ชอบไม่ได้เสียทีของจัน วนเวียนอยู่กับการเก็บข้อมูล เทคนิคการเรียน หรืออะไรพวกนี้หลายอย่าง
เหมือนทุกอย่างโคจรมาพบกันโดยบังเอิญ… Continue reading “Experience เก็บมาเล่า : ตอนที่ 1 : จดกันเข้าไป”