Redecorate : ตอนที่ 2 : ปัญหาของห้องเดิม?

เมื่อครั้งแรกที่ตัดสินใจจะทำห้องใหม่

สิ่งแรกที่ต้องทำคือการลิสต์สิ่งที่เป็นปัญหาในห้องเก่าก่อนค่ะ Continue reading “Redecorate : ตอนที่ 2 : ปัญหาของห้องเดิม?”