Category Drawing sketchbook

รวมเรื่องราว ฮาวทูเกี่ยวกับการวาดภาพ การลงสี รีวิวอุปกรณ์ศิลปะ และเบื้องหลังภาพที่วาด

[Drawing] รีวิวปากกาตัดเส้นสำหรับลงสีมาร์คเกอร์ 10 รุ่น

เนื่องจากได้รับคำถามเรื่องปากกาตัดเส้นอ…