[Trip to Japan] ตอนที่ 4 : นัดพบวางแผนท่องเที่ยว

การเดินทางในครั้งนี้ ไม่ใช่การเดินทางสำเร็จรูปอย่างการไปทัวร์ หรือการเดินตามรอยโปรแกรมตามหนังสือท่องเที่ยวแนะนำ Continue reading “[Trip to Japan] ตอนที่ 4 : นัดพบวางแผนท่องเที่ยว”

[Trip to Japan] ตอนที่ 3 : เล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับวีซ่า และการวางแผนท่องเที่ยว

วันนี้จะมาต่อเกี่ยวกับการเตรียมตัวเดินทางไปญี่ปุ่นค่ะ Continue reading “[Trip to Japan] ตอนที่ 3 : เล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับวีซ่า และการวางแผนท่องเที่ยว”