Supersave Money จำเป็น : ตอนที่ 5 – ประหยัดแบบสุดยอดแม่บ้าน 2

ออกทะเลตอน 3 ค่ะ มาต่อกับวิธีประหยัดค่าอาหารและการรีไซเคิลกันค่ะ Continue reading “Supersave Money จำเป็น : ตอนที่ 5 – ประหยัดแบบสุดยอดแม่บ้าน 2”

Supersave Money จำเป็น : ตอนที่ 2 – เทคนิคของการสร้างโอกาส

เทคนิคในการสร้างโอกาสในการหาเงินค่าขนมนี้

เป็นเทคนิคที่ได้จากประสบการณ์เฉพาะตัว Continue reading “Supersave Money จำเป็น : ตอนที่ 2 – เทคนิคของการสร้างโอกาส”