ชวนเที่ยวพระราชวังบาง-ปะ-อิน..

Reading Time: 2 minutes

วันก่อนได้มาทัศนศึกษากับวิชาหนึ่งที่เรียนอยู่

ก็เลยจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวบางปะอิน จังหวัดนครศรีอยุธยากันค่ะ Continue reading “ชวนเที่ยวพระราชวังบาง-ปะ-อิน..”