[Trip to Japan] ตอนที่ 6 : ช้อปปิ้งออนไลน์ก่อนเดินทาง

หลายๆ คนอาจจะสงสัยว่าทำไมจันถึงยกหัวข้อนี้ขึ้นมา ทั้งๆ ที่จันกำลังจะไปญี่ปุ่นอยู่แล้ว เราจะมาซื้อของออนไลน์กันทำไมอีก Continue reading “[Trip to Japan] ตอนที่ 6 : ช้อปปิ้งออนไลน์ก่อนเดินทาง”