ทริปยลทิวลิป : วันที่ 4-1 : Heidelberg, Germany

Posted on 2 CommentsPosted in ★ เที่ยวเล่น ★, Trip to Benelux and Germany

วันนี้ยังอยู่ประเทศเยอรมันค่ะ มาเที่ยวเมือง Heidelberg ซึ่งเป็นเมืองบริเวณแม่น้ำ Neckar ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยอรมัน ❤ share me ❤