ทริปยลทิวลิป : วันที่ 1-2 : Brussels, Belgium ตอนที่ 3

หลังเดินทางออกจากเมืองบรูจ เราใช้เวลาอีกพักนึงเพื่อเดินทางสู่กรุง Brussels ค่ะ
กรุงบรัสเซลที่เกิดเหตุระเบิดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2016 ที่ผ่านมา

ขอแสดงความเสียใจย้อนหลังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ Continue reading “ทริปยลทิวลิป : วันที่ 1-2 : Brussels, Belgium ตอนที่ 3”