Experience เก็บมาเล่า : ตอนที่ 1 : จดกันเข้าไป

พักนี้ชีวิตว่างๆ ที่ยังหางานที่รักที่ชอบไม่ได้เสียทีของจัน วนเวียนอยู่กับการเก็บข้อมูล เทคนิคการเรียน หรืออะไรพวกนี้หลายอย่าง
เหมือนทุกอย่างโคจรมาพบกันโดยบังเอิญ… Continue reading “Experience เก็บมาเล่า : ตอนที่ 1 : จดกันเข้าไป”

Experience เก็บมาเล่า : เกริ่นกันก่อน

เพราะประสบการณ์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายในการค้นหา …
ทว่าเป็นเรื่องที่บอกเล่ากันได้ Continue reading “Experience เก็บมาเล่า : เกริ่นกันก่อน”